روان آتکینسون (Rowan Atkinson) - هارمونی دانلود
مشاهده همه

روان آتکینسون (Rowan Atkinson) - هارمونی دانلود

روان آتکینسون (Rowan Atkinson)

آتکینسون که به آقای بین معروف است قبل از شروع فعالیت تصویری خود در رادیو مشغول بود که مسابقه های طنز آمیز را با هنرمندان بزرگ ساخته و برنامه پرطرفداری را تولید می کرد. بعد از سپری کردن مدارج تحصیلی او فعالیت تصویری خود را با سریال های متعددی چون «مرد راستگویی» آغاز کرد وی با مجموعه فیلم آقای بین به موفقیت بیساری رسید. وی صداپیشگی آثار شیر شاه ، آقای بین و… را نیز انجام داده است

دانلود فیلم

دانلود فیلم Wonka 2023

دانلود فیلم

دانلود مجموعه انیمیشن The Lion King

#8.5


  • Damian Lewis
  • Brie Larson
  • Christian Bale
  • Cillian Murphy
  • Brad Pitt
  • Andrew Scott