مشاهده همه

دانلود فیلم در جستجوی تعادل – آرشیو هارمونی دانلود

فیلم برتر 2021
سرگرمی 2021
سرگرمی 2021

خلاصه داستان: خلاصه داستان: فیلم سینمایی در جستجوی تعادل «In Search of Balance 2016» در سطح ژنتیکی، انسانها از طریق DNA ما به معنای واقعی کلمه به بقیه جهان طبیعی متصل می شوند. اما امروزه غذاهای بسیار پردازش شده، روشهای کشاورزی تک کشت فقط مبتنی بر آفت کش ها، افزایش شهرنشینی، وسواس تکنولوژیکی و تخریب محیط طبیعی، فاصله ما را از جهان ما که با هم ترکیب شده اند، دورتر می کنند.